ردیفعنوان همایششروعپایانآدرس سایتزبان
1 سمینار زبان های ایرانی میانه 10/15/2017 10/16/2017 isil2en.uk.ac.ir en
2 اولین همایش بین المللی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 8/23/2018 9/21/2018 ncsmseren.uk.ac.ir en
3 سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 1397/06/01 1397/06/30 ncsmser3.uk.ac.ir fa
4 چهارمین سمینار ملی مدیریت پرورش دام، طیور و آبزیان 1396/06/15 1396/06/15 nsap.uk.ac.ir fa
5 دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی 2/20/2018 3/20/2018 kermanvet10en.uk.ac.ir en
6 دهمین کنگره علوم بالینی دامپزشکی 1396/11/24 1396/11/25 kermanvet10.uk.ac.ir fa
7 دومین سمینار بین المللی زبان های ایرانی 1396/07/23 1396/07/24 isil2.uk.ac.ir fa
8 نظام فکری مقام معظم رهبری در گستره فرهنگ 1396/12/16 1396/12/17 farham.uk.ac.ir fa
9 چهارمین همایش ملی نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته 1396/07/26 1396/07/27 nipc4.uk.ac.ir fa
10 کارگاه آموزشی دستگاه های فشار قوی 1396/03/01 1396/03/02 hptech.uk.ac.ir fa
11 National Open Pit Mining Conferences 5/14/2017 5/17/2017 iopmcen.uk.ac.ir en
12 چهارمین همایش ملی معادن روباز 1396/02/24 1396/02/27 iopmc.uk.ac.ir fa
13 چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر 1396/08/03 1396/08/04 ncier96.uk.ac.ir fa
14 The 2nd Conference on Swarm Intelligence and Evolutionary Computation 3/7/2017 3/9/2017 csiec2017en.uk.ac.ir en
15 دومین کنفرانس محاسبات تکاملی و هوش جمعی 1395/12/17 1395/12/19 csiec2017.uk.ac.ir fa
16 کارگاه تخصصی زمین شناسی و معدن ایران و افغانستان 1395/07/10 1395/07/17 iagm2016.uk.ac.ir fa
17 دومین همایش ملی و سومین کارگاه آموزشی رادار نفوذی به زمین 5/4/2016 5/6/2016 gpr2016en.uk.ac.ir en
18 دومین همایش ملی و سومین کارگاه آموزشی رادار نفوذی به زمین 1395/02/15 1395/02/17 gpr2016.uk.ac.ir fa
19 هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت 1395/02/29 1395/02/29 cfd7.uk.ac.ir fa
20 دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست 1395/06/17 1395/06/18 ncsmser.uk.ac.ir fa
21 سمینار بین المللی زبان های ایرانی باستان 1394/07/26 1394/09/26 iranianlanguages.uk.ac.ir fa
22 همایش انرژی و محیط زیست 1394/04/23 1395/01/01 ncee2.uk.ac.ir fa
23 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Water 9/10/2015 9/12/2015 testconf.uk.ac.ir en
24 سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته 1394/07/22 1394/07/30 nipc3.uk.ac.ir fa
25 همایش بین المللی ابن هیثم 1394/01/18 1394/10/01 ibnalhaytham2015fa.uk.ac.ir fa
26 اولین همایش ملی هیدرو متالوژی و اولین همایش علوم و مهندسی جداسازی 1393/11/02 1394/11/02 nch.uk.ac.ir fa
27 همایش ملی تبیین اندیشه های فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری 1394/08/25 1394/08/25 ncm.uk.ac.ir fa
28 سیزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر 1394/06/03 1394/06/05 ncier.uk.ac.ir fa
29 اولین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران 1393/09/26 1393/09/27 sgc1.uk.ac.ir fa
30 سومین کنفرانس معادن روباز ایران 1394/02/29 1394/02/31 iopmc3.uk.ac.ir fa